Wyjaśnienie pojęcia Hatha Joga w aspekcie zdrowia

Hatha Joga to ścieżka panowania nad ciałem. Joga oznacza połączenie, zjednoczenie, harmonizowanie. Równoważenie przeciwstawnych sił - silnej ze słabą, energii męskiej z żeńską, gorącej z zimną itd. to kluczowy aspekt jogi. Słowo hatha tłumaczy się, jako „silny”. Sylaba „Ha” oznacza oddech lub tchnienie słoneczne, a „tha” oddech lub tchnienie księżycowe. Ich złączenie w słowie hatha sugeruje jedność przeciwieństw. Praktyka hatha jogi umożliwia taki rozwój organizmu, aby nastąpiło połączenie w komorze mózgu dwóch przeciwnie naładowanych prądów magnetycznych: dodatniego „ha” oraz ujemnego „ tha”.

Te dwa prądy mają swój początek i ujście odpowiednio w prawym i lewym nozdrzu i biegną do czubka głowy, po czym w dół po bokach kręgosłupa do jego podstawy dwoma najważniejszymi kanałami energetycznymi zwanymi nadi, a stąd wzdłuż wewnętrznego kanału kręgosłupa (suszumna nadi) w górę, aż do szczytu głowy. Chłodna energia księżycowa ( tha ) reprezentuje cechy żeńskie i odnosi się do tej części układu nerwowego, która odpowiada za stan spoczynku, zaś gorąca energia słoneczna ( ha) utożsamiana jest z cechami męskimi, odpowiadając tej części układu nerwowego, która zawiaduje stanem czuwania.

Oba kanały energetyczne krzyżują się ze sobą wzajemnie oraz z suszumną w różnych miejscach, które określane są terminem czakr. Regulują one mechanizm ciała jak koła zamachowe maszynę. Prawdopodobnie czakry odpowiadają gruczołom dokrewnym, które zaopatrują organizm w hormony i inne substancje.

U człowieka zdrowego oba prądy energii płyną równomiernie, co oznacza, iż w odpowiadających im kanałach nadi, panuje pełna równowaga prany. Prana w tradycji jogi to rodzaj„ siły życiowej”, powszechny przepływ energii, który obdarza wszystkie stworzenia na ziemi iskrą życia. Przepływ prany przez ciało fizyczne oraz ciała subtelne (ponadfizyczne) ma bezpośredni wpływ na stan naszego zdrowia. Gdy kanały nadi są zablokowane przepływ prany jest utrudniony. Ciało pozbawione prany jest słabe i podatne na choroby.

Asany usuwają przeszkody powstrzymujące lub zakłócające swobodny przepływ prany, stąd tak ważne w ich praktyce jest uzyskanie i utrzymywanie giętkości kręgosłupa oraz zachowanie wyprostowanej postawy. Aby doświadczyć terapeutycznego działania asan, będących wzorcem ruchu zdrowego organizmu, ciało fizyczne musi być dostosowane do kształtu asany, a nie odwrotnie, stąd potrzeba stosowania w niektórych przypadkach różnych pomocy. Przy ogromnej różnorodności asan każda ma inny wpływ na różne części ludzkiego organizmu- łagodzący lub stymulujący. Przepływ prany w całym ciele, jej zrównoważenie, wchłonięcie w największej ilości z wdychanego powietrza, wydalenie toksyn oraz skierowanie prany do odpowiednich miejsc w ciele, dzięki czemu w organizmie ćwiczącego zachodzą subtelne zmiany chemiczne, to mówiąc najogólniej, zadania pranajamy.

Hatha - Joga wykorzystując połączenie praktyki asan i pranajamy zajmuje się zatem najpierw zdrowiem, siłą i opanowaniem organizmu fizycznego, tak, by go wysubtelnić i wzmocnić, aby w dalszej praktyce stało się narzędziem dla poszerzania świadomości.